Naš Hajduk poziva na redovnu godišnju skupštinu

Udruga "Naš Hajduk" poziva sve svoje članove na REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU koja će se održati u subotu, 3. lipnja 2017. godine s početkom u 10:00 sati, u velikoj predavaonici Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, na adresi Ruđera Boškovića 32, Split.

Prijedlog dnevnog reda:

1. Utvrđivanje kvoruma; 
2. Usvajanje dnevnog reda;
3. Dodjela zahvalnica;
4. Izvještaj o radu Udruge i financijski izvještaj;
5. Odluka o iznosu članarine;
6. Financijski i operativni plan;
7. Ugovori;
8. Ostalo

Uvjet za sudjelovanje na redovnoj skupštini je prijava (najkasnije 3 dana prije) na e-mail adresu Udruge skupstina@nashajduk.hr u kojoj je obavezno navesti ime i prezime te broj članske iskaznice. Zainteresirani za materijale za skupštinu iste mogu zatražiti putem elektroničke pošte uz prijavu za sudjelovanje ili naknadno na istu e-mail adresu, a najmanje tri dana prije održavanja skupštine.