Novo lice Poljičke

Urbanistička "rupa" s južne strane Poljičke ceste, između dvije bolnice, polako ali sigurno se popunjava novim objektima. Investitor Ora-mont u pet faza gradi po projektu arhitekta Ante Kuzmanića. Radi se o kombinaciji poslovnih i stambenih objekata čija će gradnja konačno zaokružiti sliku tog dijela grada, koji je desetlječima zjapio prazan, potpuno zaboravljen u velikoj ekspanziji 60ih i 70ih godina.

Nedavno je dovršena, kronološki gledano, prva faza projekta. Radi se o stambenoj zgradi od osam katova, te dvokatnom poslovnom objektu uz samu ulicu. Ugodno iznenađenje je nemala zelena površina koja se nalazi između stambenog objekta i Poljičke. Svakako moramo pohvaliti ovakav potez, u današnje doba trke za što većim brojem kvadrata i maksimalnom izgrađenošću parcela.

 

 

Gledano po projektu, ova "prva" faza je u biti druga. Prva, smještena zapadnije, je zapela na otkupu zemljišta na kojem se nalaze barake u privatnom vlasništvu, odmah pored prilazne ceste za rodilište. No, gradnja ne staje. U ovim trenucima se kopaju temelji treće (kronološki druge) faze, prema istočnoj strani. Ona će sadržavati dva poslovna i jedan veći stambeni objekt, identične katnosti kao i prethodna faza. Kao šlag na kraju, u petoj fazi, planiran je poslovni neboder od 16 katova, na samom križanju Poljičke i Ul. Bruna Bušića.