CIRKUS KOLEKTIV: Izvedbu rada u nastajanju talijanske cirkuske umjetnice Clare Larcher

U sklopu Artist in residence programa udruge Cirkus Kolektiv gostuje talijanska cirkuska umjetnica Clara Larcher sa svojim projektom “Araké”. Izvedba rada u nastajanju će se održati u subotu, 17.12.2022. u 18:00 sati na Maloj sceni Doma mladih u Splitu. Ulaz na izvedbu je besplatan.

Projekt se bazira na istraživanju tehnike sa i na cirkuskom rekvizitu - užetu. Bavi se ograničenjima koja su društveno nametnuta ženama, a izražava se kroz poetsku i plesnu ekspresiju. Istraživanje je bazirano na pokretu u zraku i manipulaciji rekvizita koji predstavlja snagu i senzibilnost. 

Umjetnica se kroz fizičke i metaforičke slike bavi konceptom rekvizita koji veže, ograničava i zarobljava, kako bi se referirala na svakodnevna ograničenja s kojima se susreće kao žena i koji utječu na to kako se kreće, ponaša, osjeća i izražava. Bavi se osjećajem zarobljenosti u očekivanjima koje nameće društvo, a teži oslobođenju od predrasuda kulture i edukacije. Pita se jesmo li zauvijek vezani za ono što diskriminira žene. 

San lika kojeg utjelovljuje na sceni je oslobođenje, što postiže kretanjem u zraku s lakoćom, i pritom nailazi na prepreke, zaplićući se još više u stvarne i metaforičke klopke od užeta, sve do trenutka u kojem sama isprepletenost konopaca postaju uporišta pomoću kojih pronalazi put od istih tih restrikcija.

O UMJETNICI:

Clara Larcher je talijanska cirkuska umjetnica specijalizirana za uže, svilu i suvremeni ples. Susrela se sa zračnim cirkuskim disciplinama u Italiji, odakle i dolazi. Produbljuje svoju praksu u Buenos Airesu od 2014. do 2019. gdje se pridružuje raznim plesnim i cirkuskim kolektivima i kreacijama, a uz to i diplomira na UNA (Universidad Nacional de las artes) u specijalizaciji “Corporal Expression”. Od 2017. je dio Compañía Depaso sa Joseom Cereceda Cáceresom, na kontinuiranoj turneji sa predstavom La Trottola. Studira u Torinu u cirkuskoj školi Flic Scuola di Circo kroz 2020. i 2021. Trenutno radi na svojoj solo predstavi Araké pa i je i kod nas na rezidenciji u sklopu programa Artist in residence kako bi radila na razvitku predstave.
Web kompanije: https://www.ciadepaso.com/

Gostovanje se odvija u sklopu Artist in residence programa udruge Cirkus Kolektiv koji pruža prostornu i tehničku podršku umjetnicima u kreaciji novih predstava te istovremeno formira lokalni program suvremenog cirkusa u vidu produciranja i distribucije umjetnosti te stvaranja prilika za edukaciju.

Program je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Splita i Splitsko – dalmatinske županije.