Natječaj za prijem novih članova u HULU Split

Hrvatska udruga likovnih umjetnika – Split raspisuje Natječaj za prijem novih članova za sljedeće sekcije: Slikarska sekcija, Kiparska sekcija, Multimedijalna sekcija. Rok za prijavu je 15. studenog 2017.
Sudjelovanje na natječaju se ne naplaćuje.
 
HULU kao strukovna udruga svojim članovima besplatno izdaje potvrde, preporuke i ostale dokumenate i ne naplaćuje kotizacije za sudjelovanje na ostalim  natječajima. Godišnja članarina iznosi 100,00 kn.

O HULU:
Hulu Split je nacionalna strukovna udruga likovnih umjetnika sa sjedištem u Splitu koja okuplja vizualne umjetnike iz čitave Hrvatske.  Tijekom više od sedamdeset godina svog postojanja u Splitu - nekad kao ULUH-ova podružnica za Dalmaciju,  potom kao ogranak HDLU-a, a danas kao samostalno strukovno udruženje,  HULU kontinuirano promiče likovno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj.
HULU broji skoro 400 članova kojima nudi tehničku i stručnu pomoć u organizaciji izložbi, izdaje potvrde o članstvu u strukovnoj udruzi i druge potvrde,  informira ih o natječajima, omogućava članovima organizirani profesionalni nastup pred institucijama, zastupa njihove interese te pomaže u ostvarivanju statusa samostalnih umjetnika.
Iako je želja da se na natječaj prijavi što više vizualnih umjetnika, HULU svoj rast ne gradi na brojnosti članstva već stavlja naglasak na kvalitetu te su i kriteriji za prijem  u članstvo strukovne udruge viši u odnosu na druga slična udruženja.

STUPANJEM U ČLANSTVO HULU SPLIT-a STJEČU SE SLJEDEĆA PRAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE:
- pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa zakonima
- pravo na preporuke za mirovinske dodatke,
- pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa,
- pravo na procjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika)
- pravo na posjedovanje članske iskaznice kojom se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj
- pravo na neograničeni broj  potvrda o članstvu u umjetničkoj strukovnoj udruzi bez naknade
- pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi
- pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo redovitim članovima HULU-a.
- pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova,
- pravo na kvalitetno predstavljanje na web stranicama HULU Splita 
-  pravo  na obavijesti o aktivnostima i djelovanju Udruženja
- prednost za izlaganje u prostorima HULU Splita u skladu s Poslovnikom umjetničkog savjeta.

UVJETI ZA PRIJEM:
Temeljem  čl 11. i čl 12. Statuta HULU - Splita i Pravilnika o prijemu u članstvo Udruge redovni član strukovne udruge HULU SPLIT može postati  svaka fizička osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 
1. da je punoljetni državljanin  Republike Hrvatske ili strani državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj 
2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu s diplomom jednog od priznatih studija likovnih ili vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova
3. ako osoba nema odgovarajuću strukovnu spremu uvjet je da  aktivno djeluje na području likovnog i multimedijalnog stvaralaštva, što dokazuje iscrpnom dokumentacijom 
4.  da je osoba zainteresirana za djelovanje i na području Splitsko-dalmatinske županije

OBVEZNA DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU:
Za sudjelovanje na Natječaju dovoljno je dostaviti obveznu dokumentaciju u elektroničkom obliku:
Obavezna dokumentacija obuhvaća:
1) on line pristupnicu
2) portfolio-vizualnu dokumentaciju
3) životopis
4) dokaze o sudjelovanju na žiriranim izložbama

NAČIN PRIJAVE:

1)Potrebno je ispuniti on line pristupnicu na sljedećoj poveznici   https://form.jotformeu.com/72782190955365

Nakon što ispunite on line pristupnicu OBVEZNO poslati na hulunatjecaj@gmail.com sljedeću dokumentaciju (molimo navedite u mailu prezime i ime kada šaljete dokumentaciju, možete koristiti i jumbo mail, we transfer ili slične servise):

2) PORTFOLIO-VIZUALNU DOKUMENTACIJU (što više reprodukcija relevantnih radova).
Multimedijalni umjetnici mogu poslati i linkove na you tube, vimeo i sl. ako imaju uplodirane radove na tim serverima

3) ŽIVOTOPIS  (u word ili pdf formatu)

4) DOKAZE O SUDJELOVANJU NA ŽIRIRANIM IZLOŽBAMA (npr. poveznice na internetu, scanove kataloga, press materijali i sl.)
a) kandidati sa zvanjem akademskog slikara, kipara, grafičara i druge osobe  sa diplomom jednog od priznatih studija likovnih ili vizualnih umjetničkih visokoškolskih ustanova moraju poslati dokaz o najmanje jednoj žiriranoj izložbi
b) kandidati sa zvanjem profesora likovne kulture i likovnog odgoja moraju poslati dokaz o najmanje dvije žirirane izložbe
c) kandidati ostalih profesija moraju poslati dokaz o najmanje tri žirirane izložbe

OSTALE  NAPOMENE:
Ukoliko smatrate da bi Komisija dobila bolji uvid u vaše umjetničko stvaralaštvo putem tiskanog materijala možete nam uz navedenu obveznu elektronsku dokumentaciju dodatno poslati i tiskani portfolio na adresu: HULU SPLIT, Obala hrvatskog narodnog preporoda 24 /1, 21000 SPLIT   s naznakom 'Za natječaj' . Ako se ne koristite internetom moguće je poslati i poštom prijavnicu, ali nas prethodno kontaktirajte kako bi Vam dali upute za taj način prijave.

REZULTATI NATJEČAJA
Komisija za prijem novih članova  razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijave. Rezultati natječaja biti će objavljeni u roku od  30 dana od završetka natječaja i kandidati će o tome biti obaviješteni putem maila. Komisija za prijem u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima. 

UPIS U ČLANSTVO
Pri upisu u članstvo HULU-a  biti će potrebno dostaviti: preslik diplome o stručnoj naobrazbi, dokaz o državljanstvu (preslika domovnice tj. strani državljani dokaz o prebivalištu u RH), dvije fotografije dimenzija 3x3 te dokaz o plaćenoj godišnjoj članarini od 100,00kn.  Dakle ova dokumentacija  se ne dostavlja prilikom  prijave na natječaj već samo prilikom upisa u članstvo.

Kontakt :
HULU SPLIT
T: 021/ 348-177
mail: hulunatjecaj@gmail.com

Više o HULU SPLIT na  http://hulu-split.hr/