Počinju nove online radionice za mlade u sklopu projekta Dan po dan – mladi u kulturi online

Ovoga rujna u sklopu projekta Dan po dan – mladi u kulturi online održat će se novi ciklus edukativno – rekreativnih online radionica za mlade do 25 godina. Teme radionica bit će vezane uz ples i nove tehnologije, a nastavljaju se na prethodne cikluse radionica održane u sklopu projekta u proteklih nekoliko mjeseci.

Street house i hip hop plesne tehnike mladi će imati priliku naučiti na DANCEaj dan radionicama uz vodstvo profesionalnih plesača Vedrane Grčić i Duje Dorotića. Plesne radionice počinju 12. rujna u 18 sati, a provodit će se kontinuirano svake nedjelje do kraja studenog u trajanju od 2 sata. Sudjelovati na radionicama mogu svi bez obzira na prethodno plesno iskustvo. Prijave na radionice zaprimaju se putem online obrasca.

Osim plesnih radionica u rujnu će se održati i DIGI dan radionice 3D printanja na kojima će akademski kipar i računalni grafičar Milivoj Popović upoznati sudionike s procesom pripreme digitalnih skulptura za 3D printanje. DIGI radionice 3D printanja nastavljaju se na prethodni ciklus DIGI radionica na kojima su sudionici učili kako izraditi digitalnu skulpturu u ZBrush računalnom programu. Stoga je za sudjelovanje na radionicama 3D printanja potrebno osnovno poznavanje rada u ZBrush računalnom programu. Prva radionica 3D printanja počinje 21. rujna u 10 sati. Ovaj DIGI dan ciklus obuhvaća 4 radionice u trajanju od 3 sata. Broj sudionika na radionicama 3D printanja je ograničen, a prijave su obavezne i zaprimaju putem online obrasca.

RASPORED I PROGRAM ZA DIGI I DANCEaj DAN RADIONICE:

DIGI dan radionice – 3D printanje

21.09. – 10 do 13 sati

Uvod u 3D printanje, metode i materijale.

24.09. – 10 do 13 sati

Pripremanje modela da bude vodonepropusan.

28.09. – 10 do 13 sati

Daljnja priprema digitalne skulpture koja uključuje i rezanje skulpture na dIjelove pogodne za 3D printanje.

01.10. – 10 do 13 sati

3D printanje ogledne skulpture.

 

DANCEaj dan radionice

12.09. – 18 do 20 sati - Vedrana Grčić

FOOTWORK

Kompleksni elementi u footworku.

Varijacije kompleksnih elemenata u footworku.

Alati, Zadaci, Improvizacija, Freestyle.

19.09. – 18 do 20 sati – Duje Dorotić

CLUBBING

Povezivanje osnovnih i kompleksnih elemenata u footworku.

Povezivanje podstilova u houseu.

Alati za razvijanje stila.

26.09. – 18 do 20 sati - Vedrana Grčić

FOOTWORK

Kompleksni elementi u footworku.

Varijacije kompleksnih elemenata u footworku.

Alati, Zadaci, Improvizacija, Freestyle.

03.10. – 18 do 20 sati – Duje Dorotić

HOUSE / HIP HOP

Bounce. Groove. Roll.

Primjena hip hop elemenata i principa u house plesu.

10.10. – 18 do 20 sati - Vedrana Grčić

RITAM

Ritam u house plesu.

Korištenje različitih ritmičkih uzoraka u improvizaciji.

Zadaci, Freestyle.

17.10. - 18 do 20 sati – Duje Dorotić

RITAM 2

Ritam u house plesu.

Korištenje različitih ritmičkih uzoraka kao u improvizaciji.

Zadaci, Freestyle.

24.10. – 18 do 20 sati - Vedrana Grčić

LOFTING

Osnovne karakteristike plesnog stila.

Spuštanja.

Elementi drugih plesnih stilova.

Dolphin dive.

31.10. - 18 do 20 sati – Duje Dorotić

FREESTYLE

Spajanje jackinga, footworka i loftinga u improvizaciji.

Zadaci.

07.11. – 18 do 20 sati - Vedrana Grčić

FREESTYLE 2

Spajanje jackinga, footworka i loftinga u improvizaciji.

Zadaci.

14.11. - 18 do 20 sati – Duje Dorotić

FOOTWORK.

Kompleksni koraci u footworku.

Koreografija.

21.11. - 18 do 20 sati - Vedrana Grčić

FOOTWORK

Ponavljanje i spajanje komplesnih elemenata u footworku

Koreografija.

28.11. - 18 do 20 sati – Duje Dorotić 

CLUBBING

Povezivanje kompleksnih elemenata u footworku.

Povezivanje podstilova u houseu.

Koreografija.

Prezentacija.

 

Projekt Dan po dan – mladi u kulturi online sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj članka isključiva je odgovornost Platforme Doma mladih.