U Galeriji Meštrović otvara se izložba "Grad kakav želim: Digitalna interpolacija Meštrovićevih djela"

Izložba 'Grad kakav želim': Digitalna interpolacija Meštrovićevih djela, otvara se u petak 4. studenoga u 17 sati u splitskoj Galeriji Meštrović.

Prezentirana u Meštrovićevom prostoru, idejno-tematska izložba „'Grad kakav želim': Digitalna interpolacija Meštrovićevih djela” prikazuje monumentalna djela Ivana Meštrovića na fotografijama i drugim improviziranim prikazima Splita korištenjem digitalne manipulacije u svrhu emitiranja alternativne stvarnosti.

Kritike i potencijali dalmatinskog grada prikazani su reinterpretacijom Meštrovićevih djela koja prenose kiparevu umjetničku prirodu i pojavu te konotiraju vlastiti značaj u novom idejno-sadržajnom kontekstu.
 
Organizacija izložbe: Muzeji Ivana Meštrovića - Autorica izložbe i koncepcije programa: Filipa Dora Ćapeta.

Autori izloženih djela: Eva Rezar, Filip Vlahov, Karmen Ivančić.