AIESEC spaja studente i poduzetnike

Na Ekonomskom fakultetu u Splitu sutra, 14. studenog od 10 do 16 h moći ćete sudjelovati na konferenciji pod nazivom Split Youth to Business Forum. Riječ je o projektu koji želi spojiti tvrtke i poduzetnike sa studentskim svijetom, a sve s ciljem stvaranja novih ideja i inovativnih rješenja za budućnost u poslovnom svijetu. Split Youth to Business Forum projekt je u organizaciji AIESEC-a Split kojemu je cilj kroz raspravu i radionice na određenu temu odgovoriti na osnovno pitanje koje se proteže kroz Forum.

Ovoga puta  postavljeno pitanje glasi: "Kako studentska inovativnost može unaprijediti poslovanje tvrtke?", a nastojati će se odgovoriti na postavljeno pitanje kroz prezentacije, debate i panel diskusije

Projekt  organizira najveća studentska udruga u svijetu AIESEC sa predstavništvom u Splitu već 40. godina. Aiesec se nalazi u 117 zemalja, sa više od 86 000 članova potiče mlade na liderstvo te kako da naučeno znanje na fakultetu automatski mogu primjeniti u praksi. Događaj je zamišljen kao niz predavanja, rasprava i radionica vezanih za glavnu temu. Kroz radionice će svaka tvrtka, sudionik Foruma, imati mogućnost predstaviti se kao lider na tržištu i poželjan poslodavac koristeći ideje mladih u unapređivanju poslovanja.