Mijenjaj smjer – za društvo bez nasilja nad ženama

"16 dana aktivizma" međunarodna je kampanja koja je započela jučer obilježavanjem Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i traje do 10. prosinca Međunarodnog dana ljudskih prava.

Na problem nasilja ukazujemo uličnom akcijom "Stop - Važno je!"

- Prema podacima MUP-a, svake godine u Hrvatskoj smrtno strada između 20 i 45 žena. U 20% do 65% slučajeva počinitelji su sadašnji ili bivši partneri.  Posljednjih godina nasilje u obitelji je najčešće prijavljivano kazneno djelo.  Pri tom je važno napomenuti da na jedno prijavljeno djelo nasilja u obitelji dolazi 10 neprijavljenih, dok je na jedno prijavljeno djelo seksualnog nasilja 20 neprijavljenih djela! Svakih 15 minuta jedna žena u Hrvatskoj je pretučena!

Najveće nasilje je nasilje institucija koje ne prepoznaju žrtvu i ne provode programe sprječavanja nasilja, podrške i zaštite žrtava! Problemu nasilja se možemo suprotstaviti jedino stalnim ukazivanjem na problem i mijenjanjem postojećih javnih politika koje moraju imati rodnu komponentu, te osigurati dovoljno proračunskih sredstava, kako za program osvješćivanja, tako i za podršku ženama žrtvama nasilja i žrtvama obiteljskog nasilja.

Domine su jedino autonomno savjetovalište za žene žrtve nasilja žrtve obiteljskog nasilja. U svakom trenutku smo na raspolaganju svim ženama kojima je pomoć potrebna.

Pozivamo Vladu RH, jedinice lokalne uprave i samouprave da konačno izdvoje proračunska sredstva za financiranje savjetovališta i skloništa za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja! - poručuju iz Domina.