Mjesečnica – 28 dana aktivističko-umjetničke intervencije u javnom prostoru

Građanska inicijativa aktivistkinja i aktivista uz formalnu podršku udruge Domine organizira na različitim lokacijama u Splitu mjesec ŽENSKOG BUNTA I STVARALAŠTVA, od 23. travnja do 20. svibnja 2017. godine pod nazivom „Mjesečnica – 28 dana aktivističko-umjetničke intervencije u javnom prostoru“. Cilj je manifestacije kroz različite aktivnosti i intervencije ukazati na važnost poštivanja ženskih prava, posebno prava na zaštitu seksualnog i reproduktivnog zdravlja te na važnost spolnog obrazovanja, kao preduvjeta spolno odgovornog ponašanja.

Mjesec aktivnosti započinje simboličnom akcijom „Kondomi lete u nebo“, danas (23. Travanja)  u 12:00 na Trgu Gaje Bulata, ispred HNK Split.

Akcijom se želi ukazati na važnost prevencije, zaštite i odgovornog spolnog ponašanja.

Poznato je da mladi u Republici Hrvatskoj stupaju relativno rano u spolne odnose, a da je postotak korištenja sredstava zaštite izuzetno nizak. Naime, čak 40% mladih od 16 do 24 godine (prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, prosinac 2016.) koristi nepouzdanu prirodnu metodu kontracepcije, prekinuti snošaj, koja osim što ne štiti od začeća, ne štiti ni od spolno prenosivih bolesti. Tek nešto više od 50% ih koristi mehaničku metodu zaštite upotrebom kondoma.  Nadalje, dok u Europi kontracepciju ne koristi 20% žena u fertilnoj dobi, u Hrvatskoj je taj postotak iznad 40%.

Spolni odnos i kontracepcija je odgovornost žena i muškaraca. Kondom je pouzdana zaštita od neželjenog začeća i spolno prenosivih bolesti. Obveza je države kroz uvođenje dovoljnog broja sati spolnog odgoja u školske programe osigurati prevenciju i spolno odgovorno ponašanje mladih te poštivanje i zaštitu spolnih i reproduktivnih prava žena.

Na samoj akciji najavit ćese mjesec dana aktivizma.