Noćni marš ZA prava žena

Splitske aktivistice i aktivisti u suradnji s udrugom Domine i ove godine vas pozivaju na Noćni marš ZA prava žena pod geslom: „RAČUNAJTE NA OTPOR!“ – „Sto godina

ženskog pokreta u Splitu!“

Žene Splita prvi puta su se organizirale u Narodnu žensku zadrugu 1918. godine. Osnivačica i predsjednica Narodne ženske zadruge je bila Maja Čulić, a zadruga je radila na osnaživanju i opismenjavanju žena, ali i zagovaranju njihovih prava. Nije to bio prvi put da se

žene organiziraju i osvajaju javni prostor, ali je značajan događaj u kontinuitetu ženske borbe za jednaka prava i uvažavanje uloge i doprinosa žena u društvu i u našem gradu.

Zato ćemo ovogodišnji marš posvetiti tim ženama, ali i ženama današnjeg Splita, Hrvatske i Svijeta, koje 8. ožujka izlaze na ulicu i podsjećaju da su svoju slobodu izborile u dugotrajnoj borbi koja još traje. Neplaćeni i potplaćeni rad, nasilje koje postaje sve brutalnije, direktni napadi na ženu kao slobodno biće koje ima jednaka prava kao i muškarci da slobodno odlučuje o svojim izborima i svom životu, podzastupljenost u tijelima političkog i ekonomskog odlučivanja, oglušivanje i nesposobnost vlasti da prepozna, poštuje i osigura zaštitu prava žena, razlozi su da budemo na ulici na Dan žena. Pozivamo Vas da nam se pridružite i da borbeno i dostojanstveno obilježimo ovaj dan!

Marš započinje okupljanjem na Narodnom trgu (Pjaci) ispred stare gradske vijećnice u 18:00 sati, odakle ćemo krenuti kroz Bosanku, preko Tomislavove i Marmontove, Rive, Hrvojeve, do Peristila, gdje smo predvidjele završno dogaĎanje.

Više o samom događaju i popratnim aktivnostima možete pročitati na Facebook stranici događaja: https://www.facebook.com/events/1756225341104732/