Održan prosvjed Split gori

U ponedjeljak, 24. srpnja s početkom u 20:30 sati na Zapadnoj obali Inicijativa građana organizirala je  prosvjednu akciju Split gori! kojom su ukazali na nezadovoljstvo građanka i građana grada Splita i okolnih naselja reakcijom nadležnih institucija prilikom krizne situacije koju je izazvao veliki požar. Uz okupljanje građanka i građana Inicijativa se nadležnim institucijama obratila s nizom zahtjeva po pitanju prostornog upravljanja, sanacije Karepovca i pitanja upravljanja otpadom te preuzimanja odgovornosti nadležnih institucija u kriznim situacijama. U ime Inicijative građana zahtjeve su formulirale slijedeće organizacije: Društvo arhitekata Split, Udruga Sunce te Savjet mladih Grada Splita. Očitovanje na zahtjeve očekuje se od gradske uprave Grada Splita u roku od 3 mjeseca od prosvjeda. 

Zahtjevi Društva arhitekata Split idu u smjeru povećanja sigurnosti i kvalitete življenja, naglašavaju zakonsku obavezu sanacije legaliziranih naselja propisanu Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Članak 31., stavak 3) te od gradske uprave Grada Splita te gradonačelnika Grada Splita traže:

 • Izvještaj o broju legaliziranih građevina i količini sredstava prikupljenih legalizacijom do sada, te izvještaj o vrsti sanacije naselja realiziranoj do sada. Rok za izvještaj je 3 mjeseca od prosvjeda.
 • Izradu temeljite analiza sadašnjeg stanja u prostoru, s posebnim fokusom na područja pogođena ilegalnom gradnjom i manjkom infrastrukture. Inicijativu analize očekuju od gradonačelnika Grada Splita, neposredno prije izrade novog GUP-a.
 • Transparentnu izradu modela sanacije područja pogođenih požarom, s obaveznim uključivanjem zainteresirane javnosti, prvenstveno građana pogođenih područja.Inicijativu izrade takvog modela očekuju od gradonačelnika Grada Splita, neposredno prije ili kroz proces izrade novog GUP-a.
 • Ugradnju procedura i mehanizama sanacije u Strategiju razvoja grada i novi GUP, kao priorite u kontekstu sigurnosti i standarda života građana. Kontrolu implementacije očekuju od gradonačelnika, tijekom procesa izrade predmetnih dokumenata.

 

Nesnosan smrad,emisije toksičnih plinova te mogućnosti eksplozija tijekom požara koji je poharao istočne dijelove grada Splita te okolna područja podsjetili su građanke i građane na opasnosti koje prijete sa Karepovca. Udruga Sunce ovom prilikom nanovo upozorava na nužnost sanacije Karepovca, te dodaje da je obveza sanacije takvih odlagališta propisana i Direktivom o otpadu EU koja obavezuje zatvaranje svih odlagališta tog tipa do kraja 2018. godine. Udruga Sunce formulirala je sljedeće zahtjeve:

 • Hitna sanaciju odlagališta Karepovac.
 • Hitna organizacija odvojenog prikupljanja otpada u gradu na temelju sustava „od vrata do vrata“, otvaranje reciklažnih dvorišta te hitna uspostava mobilnog sustava za prikupljanje opasnog otpada iz kućanstava.
 • Izgradnja gradske kompostane i organizacija odvojenog prikupljanja biootpada.
 • Provođenje mjera za sprječavanje nastanka otpada na razini grada i institucija grada te promoviranje ovog prioriteta u odgovornom gospodarenju otpadom među građanima.
 •  

Požar koji je pogodio Split i okolna naselja ukazao je ne samo na propuste sustava za zaštitu i spašavanje i civilne zaštite, na neodgovornost političara prema svojim građanima i građankama, nego i na ono možda najvažnije, na posljedice s kojima smo suočeni zbog promašenih odluka političara  koje direktno ugrožavaju naše živote i zbog kojih je dio građana i građanki gotovo ostao bez svojih domova. Dobro upravljenje gradom je ono što Savjet mladih Grada Splita traži od javne uprave. Odgovornost prema građanima, zajednici i okolišu, transparentnost djelovanja te jasnu komunikacija u kriznim situacijama traže kroz sljedeće zahtjeve:

 • Objava komunikacijskog plana s točno navedenim smjernicama, odgovornostima i nadležnostima u kriznim situacijama.
 • Javnosti predstaviti detaljan plan civilne zaštite s imenima odgovornih osoba koje upravljaju sustavom civilne zaštite.
 • Kroz mjesne odbore građankama i građanima predstaviti plan civilne zaštite i infrastrukturu za krizne situacije u svakom kotaru.
 • Javno objaviti cijelu dokumentaciju koja se odnosi na plan gospodarenja otpadom.
 • Javno objaviti (putem mrežnih stranica grada Splita i medija) potpuni izvještaj o požaru koji je pogodio istočne dijelove grada Splita (materijalna šteta, stanje s Karepovcem što uključuje analizu emisije štetnih plinova koju će napraviti neovisna institucija, protokol o postupanju u kriznim situacijama s navedenim zaključcima koje su angažirane snage bile uključene u gašenje i sanaciju požara).
 • Kroz mjesne odbore i procese javnog savjetovanja građane i građanke uključiti u procese donošenja odluka.

 

Uz podnošenje zahtjeva za sigurnim i kvalitetnim životom u gradu, Inicijativa građana se ovim okupljanjem također želi zahvaliti svim vatrogascima, svim pilotima u kanaderima, Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, službi Hitne pomoći, medicinskom osoblju splitske bolnice, svima kuharima koji su pripremali obroke za gasitelje, Torcidi i svim ostalim građanima i građankama koji su sudjelovali u gašenju požara koji je pogodio Split i okolna mjesta i podršci koju su pružili.

Zahtjeve su okupljenima pročitali Dragan Žuvela (Društvo arhitekata Split), Gabrijela Medunić Orlić (Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce) i Katarina Duplančić (Savjet mladih Grada Splita), a posebno oduševljenje svih prisutnih kada se obratio svojim sugrađanima izazvao je Robert Pilipović - čovjek koji je jedini rekao što većina misli.

 

Inicijativu građana do trenutka pisanja ove objave podržale su slijedeće organizacije i pojedinci: Društvo arhitekata Split, Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce, Savjet mladih grada Splita, Platforma Doma mladih, Festival mediteranskog filma Split, Teserakt, Platforma 9.81, Građanska inicijativa Split, Pozitivna sila (ROOM 100), Pokret otoka, Kino klub Split, Mavena, queerANarchive, Queer Sport Split, Kulturna alternativa mladih Hram, Koalicija udruga mladih, Zelena akcija, KURS, KLFM-radio u zajednici, Udruga Most, Ozren Čulić, Uljara Vukšić i Zajednica uljara i maslinara Hrvatske, Dubravko Mitrović, Permakultura Dalmacija, Klub mladih Split, Društvo Marjan, Nikolina Jurišić, Udruga MAG, Udruga Dobre Dobrićević, Petar Jakasović, Marijana Puljak, Mirela Rus, Građanska inicijativa NAŠ Jadran, Centar za mirovne studije, Jadranska straža Podstrana, Srđ je naš, Pravo na grad, Građanska inicijativa Karepovac - drugo lice Splita, Katarina Peović Vuković, Mate Kapović, Dragan Markovina, Udruga Žrvanj, obitelj Nikolla, San Sustipanske Noći i restoran Corto Maltese Split, Nino Kalinić, Vesna Petrić, Udruga Zdravi Grad, Jakov Žižić, Marina Vuković, Pokret za sekularnu Hrvatsku, Kaja Šegvić, Ingrid Pečarević, Tomislav Mamić, Frane Bešker, Inicijativa Poštujte naše stanice, Ante Čikotić, Ivana Ninčević Lesandrić, Ante Bradarić Šljujo, Kolektiv za razvoj, istraživanje i promicanje plesne i urbane kulture Style Force, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju - BRID, Mreža mladih Hrvatske, Udruga stanara "Nova Kila", Anđelka Antulov, Udruga Darovita djeca Split.

Više fotografija pogledajte u našoj galeriji.

Foto: MAJA PRGOMET