Platforma Doma mladih traži novog koordinatora/koordinatoricu!

Udruga Kino klub Split objavljuje Natječaj za zapošljavanje koordinatora/ koordinatorice Platforme Doma mladih – 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme sa zasnivanjem radnog odnosa od 1.1.2016. godine

Natječaj je otvoren do 24. prosinca 2015. godine.

Radni odnos se zasniva na određeno vrijeme s probnim rokom od dva mjeseca. Radnik radi u punom radnom vremenu, u trajanju od 40 sati tjedno, po potrebi rad vikendom.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Opis poslova radnog mjesta:
- voditelj projekta (administracija, praćenje provedbe aktivnosti i provedbe proračuna)

- koordinacija ukupnih aktivnosti i programa Platforme Doma mladih

- komunikacija s partnerskim organizacijama i institucijama

Uvjeti za prijavu:
- SSS, VšS, VSS;
- najmanje dvije godine dana iskustva provedbe projekata
- organizacijske i upravljačke sposobnosti, a osobito sposobnost učinkovitog planiranja aktivnosti, samostalni rad, organizaciju radnog vremena i vođenje manjih timova
- osnovne administrativne sposobnosti (pisana korespondencija, izrada i praćenje jednostavnih proračuna i slično)
- otvorenost, fleksibilnost i prilagodljivost
- poznavanje scene civilnog društva i iskustvo u zagovaračkim platformama i mrežama udruga
- dobro poznavanje rada na računalu
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu


Prijava mora sadržavati sljedeće:
- motivacijsko pismo;
- životopis kojim se potvrđuje relevantno iskustvo i znanje s kontakt podacima (adresa, mobitel, e-mail);
- dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove)
- fotokopiju diplome ili uvjerenja o završenom studiju iz kojih je vidljiv najviši stečeni stupanj obrazovanja
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)

Pored navedenih obaveznih priloga, kandidat može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Izbor kandidata bit će izvršen na temelju prijave, a najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor radi utvrđivanja njihovih znanja, sposobnosti i vještina te dosadašnjih rezultata u radu. Za kandidata koji bude pozvan na razgovor, a ne odazove se pozivu i ne pristupi razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj natječaj.

Prijave s naznakom: „Prijava na Natječaj za zapošljavanje“ dostavljaju se isključivo e-mailom na adresu:

platforma.doma.mladih@gmail.com

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni e-mailom.