Sjajna akcija: Dina za 'Anđele' pliva od Splita do Trogira

Cilj akcije je prikupljanje sredstava za udrugu“ Anđeli“, koja skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i tjelesnim invalidima. Osim tog cilja, želja je osvijestiti okolinu, da su ta djeca ravnopravni članovi društva...

Cilj akcije je prikupljanje sredstava za udrugu“ Anđeli“, koja skrbi o djeci s teškoćama u razvoju i tjelesnim invalidima. Osim tog cilja, želja je osvijestiti okolinu, da su ta djeca ravnopravni članovi društva...