Violina s orkestrom nakon 20 godina u HNK

Večer je otvorena koncertom za violinu i orkestar u D- duru, op. 35 uz solo izvedbu Đane Kahriman, koji je nastao u periodu kada Čajkovski nakon teških godina emocionalne i personalne podvojenosti, pronalazi sebe.