Politički spam Nacionalnog foruma

Nacionalni forum Nikice Gabrića našao je zanimljiv način poboljšavanja svojih anketnih rezultata