Nina Mimica na predavanju o produkciji u kino klubu

Redateljica Nina Mimica otvorit će ciklus predavanja o filmskoj produkciji u kino klubu Split