Održano treće kolo ST penjačke lige

Cilj je u dva i pol sata uspješno popeti što više smjerova i to u što manje pokušaja.

Cilj je u dva i pol sata uspješno popeti što više smjerova i to u što manje pokušaja.