6. akcija čišćenja Kozjaka

Akcija će se održati u subotu, 30. svibnja 2015.

Akcija će se održati u subotu, 30. svibnja 2015.

Rijedak pogled na Italiju i otočić Jabuku s Kozjaka

Prošli petak atmosferski uvjeti nad srednjim Jadranom su se posložili na takav način da je pogled u daljinu dosegao ogromne razmjere.

Galerija / Kozjak - pogled u daljinu

Odmorite se na Kozjaku, i uživajte u pogledu sve do otočića Jabuke

Istočni vrh Kozjaka, Sv. Jure, nedavno je dobio dodatne sadržaje. Osim stare crkvice, podignute na ostacima sradnjevjekovne gradine, te velikog radio-odašiljača, tamo se sada nalaze i dva betonska stola sa klupama, te teleskop sa 20x povećanjem i besplatnim pristupom.