Atrakcije na nebu i u moru

U sklopu početka ovogodišnjeg splitskog Festivala znanosti građani su danas u gradskoj luci imali priliku vidjeti dva atraktivna objekta - jedan na nebu i jedan u moru.

Galerija / Polikarpov 2 i Bios Dva